ماورا’ طبیعه/حرفهای همه/ابعاد جهان/نظریات علمی و شخصی/و حرفهایی برای نگفتن!!
 با حاله
|+| نوشته شده توسط مرتضی عطائی در شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶  |
 دنیای وارونه!!!
شاید فیلم "افسانه دالان مارپیچ"رو از شبکه ۲ دیده باشید.

در این فیلم لوسیفر به عنوان الهه زمین معرفی میشه.

نمیدونید لوسیفر چیه؟

همون بز ایستاده با شاخهای پیچیده و چهره انسانی!!!

نمی دونید چیه؟

لوسیفر تصویری است که شیطان پرستان بعنوان خدایشان شیطان میپرستند.

در این فیلم سعی شده بود لوسیفرـ که در یک صحنه گوشت خام رو بصورتی حیوانی گاز میزد و از موجوداتی استفاده میکرد که خون میخوردند(بگذریم که خودم هم گاهی می خورم)و از او میخواستند با قربانی کردن برادر کوچکش به پادشاهی عالم زیرین(که در اسطوره ها نماد جهنم است)در بیایید ـ بعنوان الهه زمین که باعث خوشبختی دخترک میشدند جا بزنند .

این یعنی نفوذ پر قدرت شیطان پرستان بر هالیوود که صداوسیما هم بدون دانش از آن استفاده میکنند.

|+| نوشته شده توسط مرتضی عطائی در شنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۶  |
 ضمیر ناخود آگاه و سیاست
۱)ضمیر ناخود آگاه

   ضمیرنا خود آگاه در واقع چیزی است که با عث میشه ما از یک چیز بدون دلیل خوشمان بیاید یا بدمان بیاید.

۲)هالیوود با استفاده از ضمیر نا خود آگاه بینندگانش سعی دارد تا یک احساس ترس و تنفر و نا امنی رو نسبت به مسلمانان و مظاهر اسلام ایجاد کند.

۳)هالیوود برای این کار دو گونه عمل میکند:

الف:به صورت بسیار تابلو مثل فیلم محاصره که در آن مسلمانان انسانهایی زناکار و سفاک معرفی میشوند که حتی به فاسق خود خم رحم نمی کنند و با بستن بمب به خود، خودشان را در بین مردمی که به طرفداریشان راه پیمایی میکنند منفجر میکنند.(کار بر ذهنیت خوداگاه)

ب:با کار بر ضمیر نا خود اگاه:

هنگامی که اتفاق بد و غیر انسانی در فیلم رخ میدهد صدای اذان یا قرآن در پس ضمینه تصویر شنیده میشود و با این کار هنگامی که شخص صدای آذان ویا تلاوت قرآن می شنود ناگهان بدون دلیل قبلی و بطور شرطی شده احساس نا امنی و تنفر میکند.

ویا با استفاده از تصاویر مختلف مثل نماز گزاران و یا نوشته های فارسی و عربی و اعمال خاص مسلمانان ایجاد یک ذهنیت بدبصورت نا خوداگاه در مخاطب میکنند.

۴)چند مثال:

۱- فیلم محاصره که در آ مسلمانان بصورت عده ای تروریست معرفی میشوند و در تمام فیلم موقعی که انفجاری رخ می دهد صدای اذان بگوش میرسد.

۲-فیلم در جهنم با بازی ژان کلود وندام که در آن هنگام تجاوز وحشیانه یک زندانی به یک زندانی دیگر بدون دلیل وحتی بی موقع صدای اذان بگوش میرسد.این اتفاق در صحنه ای مشابه باز هم تکرار میشود.

در همین فیلم هنگامی که ژان کلود مشغول بیگاری بسیار سخت است در حدود ۲ ثانیه نماز گزارانی در حال سجده دیده میشوند.درصحنهای دیگر هنگامی که یک زندانی گردن زندانی دیگری را بدون دلیل میبرد باز هم صدای اذان با شدت هر چه تمام تر بگوش می رسد.

۳-در فیلم دومینو چند آدمکش جایزه بگیر یک افغانی را بعنوان راننده و متخصص انفجار استخدام می کنند و کار گردان در معرفی این کاراکتر صحنه ای را نشان میدهد که این شخص از کودکی(۵-۶)سالگی مشغول منفجر کردن کامیون است.روی بدنه اتوموبیل آنان(جایزه بگیر ها)بصورت بسیار درشت با خط فارسی نوشته شده است"چشم بد دور".و جالب تر اینکه در پایان فیلم هنگامی که این شخص می خواهد خود را بهمراه دیگران منفجر کند صدای تلاوت آیات قرآن بگوش میرسد.

 

این مقاله ادامه دارد.

|+| نوشته شده توسط مرتضی عطائی در یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۸۵  |
 
 
بالا